ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05136028000 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد - قاسم آباد - نبش چهارراه مخابرات مجتمع تجاري اکسير طبقه 5 واحد 10 کد پستي : 9189643129 مراجعه نمایید.